+62 812-2008-037

sekretariat@pdbalima.com

Latihan Sabtu : 08:00 -11:00 Minggu : 08:00 -12:00

Janji Perisai Diri

JANJI PERISAI DIRI VERSI LAMA

Kami Keluarga Silat Indonesia Perisai Diri Berjanji :

1. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia Dan Taat Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Mendahulukan Kepentingan Negara Diatas Kepentingan Pribadi dan Golongan
4. Patuh Pada Perguruan dan Melaksanakan Dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab, Asas dan Tujuanya.
5. Memupuk Rasa Kasih Sayang dan Kekeluargaan di Antara Sesama Anggota

JANJI PERISAI DIRI VERSI BARU

Kami Keluarga Silat Nasional Perisai Diri Berjanji :

1. Berketuhanan yang Maha Esa
2. Setia Dan Taat Kepada Negara
3. Mendahulukan Kepentingan Negara
4. Patuh Pada Perguruan
5. Memupuk Rasa Kasih Sayang